Akev Vakfımızda
Burs Olanakları.

Burs Olanakları:

Akev Bursu

Antalya Kültür Ve Eğitim Vakfı üstün başarılı öğrencileri ödüllendirerek ve maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerine ücretsiz okuma hakkı vererek olanaklar ölçüsünde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ücretsiz okuma hakkı, Antalya Kültür Ve Eğitim Vakfı Ücretsiz Okutulacak Ve Burs Verilecek Öğrenciler Prosedürü" gereğince Yönetim Kurulu’nun kararı ile değişik oranlarda verilir ve yürütülür.

Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen velilere, başvuru koşulları ve ücretsiz okuma hakkı ile ilgili ayrıntılar okul müdürlüklerince bildirilir. Öğrencilerimize değişik oranlarda ücretsiz okuma hakkı ve burslu okuma kazandıran beş ayrı uygulama vardır:

1. Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre Vakıfça verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,
2. Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslara göre maddi durumu yetersiz öğrenciler ile liseye üstün başarı ile giren öğrencilere değişik oranlarda verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,
3. Ulusal ve Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanında Üstün Başarı Gösteren Öğrencilere ilgili Prosedür ve Yönergelerde belirlenen esaslara göre değişik oranlarda verilecek Ücretsiz Okuma Hakkı.
4. Mevzuat çerçevesinde şehit ve gazi çocuklarına verilen burslar.
5. TEOG tercih işlemleri sonucunda AKEV Koleji Anadolu Lisesi 1.sınıfına MEB tarafından yerleştirilenlerden burslu okuma hakkı kazanları (Kaç kişinin burslu olabileceği her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır.)
Antalya Kültür Ve EğitimVakfı tarafından verilen burslar, bir yıllık olup her yıl öğrencinin başarısına ve mali durumuna göre velinin talebi üzerine yenilenmektedir.